Home Page Image

 
 


Värderingar


Djurgårdens IF ska aktivt bidra till goda samhälls- värderingar och idrottslig utveckling av barn och ungdom i Stockholmsområdet. Vid ett förtroenderåd den 3 december 2001 enades vi om en skrivning för vad en idrottsförening inom Djurgårdens IF bör verka för:

- Ungdomssatsning, dels för att aktivera ungdomar, dels för den egna återväxten
- Elitsatsning mot målet att nå högsta division
- En positiv utveckling av idrotten
- Att säga nej till droger
- En total jämlikhet mellan människor oavsett kön, ras, religion eller ursprungsland