Home Page Image

 
 


Valberedningens förslag

 

Valberedningens förslag till alliansstyrelse vid DIF-alliansens årsmöte tisdagen den 13 mars 2007.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande samt därutöver minst fyra ledamöter och två suppleanter för dessa.


1. Till föreningsordförande för en valperiod av ett år föreslår vi omval av Per Darnell.

2. Som ordinarie ledamöter för en valperiod av två år föreslår vi omval av Sören Berglund, Lars Erbom, Jan-Olov Ericksson och Berndt Banfors.

3. Härutöver noterar vi att Anders Beck-Friis, Gunnar Lundqvist, Bert Niska, Curt Probell och Anita Tegnér föregående år valdes som ordinarie ledamöter för en valperiod av två.

4. Till styrelsesuppleanter för en valperiod av ett år föreslår vi omval av Torbjörn Althén och nyval av Ragne Ek.

5. Vi föreslår omval av Björn Lindbergh som ordinarie revisorer och nyval av Nicklas Bergström, tidigare revisorssuppleant, som ordinarie revisorer. Vidare föreslår vi nyval av Lars Parling som revisorssuppleant.

6. Avslutningsvis noterar vi att Oscar Bernadotte och Jan-Peder Norstedt är hedersledamöter av alliansstyrelsen.


VALBEREDNINGEN

Jan-Peder Norstedt
sammankallande
Kalle Lilja Dan Svanell